Prijava ispita za LJETNI semestar akademske 2023/2024. godine je od 07.06. do 23.06.2024. godine.
U navedenom periodu studenti su obavezni popuniti i predati prijave u Studentsku službu. Prijavnice se mogu popuniti i predati u Studentsku službu svaki dan od 08.30-16.00 sati, osim nedjelje.

Studenti koji polažu RAZLIKU PREDMETA, obavezni su također dostaviti ispitne prijave, a polaganju ispita razlike mogu pristupiti u terminima junsko-julskog ispitnog roka.

Studenti koji ne prijave ispite u navedenom roku i ne izmire finansijske obaveze prema otplatnom planu, neće moći pristupiti ispitnim rokovima.

Više informacija studenti mogu dobiti kontaktom na broj 030 540 876 ili na e-mail studentskasluzba.eft@eftfts.edu.ba

Termini završnih i popravnih ispita će biti objavljeni u rubrici RASPORED na web stranici fakulteta.

Molimo studente da redovno prate rubriku RASPORED zbog eventualnih korekcija termina!