Obavještavamo studente da Edukacijski fakultet neće raditi u periodu od 01.05. do 05.05.2024. godine zbog prvomajskih praznika.
Redovne radne aktivnosti Fakulteta nastavljaju se u ponedjeljak, 06.05.2024. godine.