Na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB broj: 01-11.7-5148/2023 od 22.6.2023. godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se:

K O N K U R S / N A T J E Č A J
za upis studenata na I, II i III ciklus studija na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku
u akademsku 2023./2024. godinu

EDUKACIJSKI FAKULTET

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA
Broj redovnih studenata: 315
Broj vanrednih (DL) studenata: 297
– PEDAGOGIJA I PSIHOLOGIJA
– RAZREDNA NASTAVA
– PREDŠKOLSKI ODGOJ
– MATEMATIKA I INFORMATIKA
– OPĆA KINEZIOLOGIJA (sport i tjelesni odgoj)
– SPORTSKI TRENER
– SPORTSKI MENADŽMENT
– SPECIJALNE NAMJENE (vojska, policija i zaštitari)
– KOMUNIKOLOGIJA/NOVINARSTVO

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA
Broj studenata: 180
– PEDAGOGIJA I PSIHOLOGIJA
– RAZREDNA NASTAVA
– PREDŠKOLSKI ODGOJ
– MATEMATIKA I INFORMATIKA
– OPĆA KINEZIOLOGIJA
– SPORTSKI TRENER
– SPORTSKI MENADŽMENT
– SPECIJALNE NAMJENE
– KOMUNIKOLOGIJA/NOVINARSTVO
– EDUKACIJSKI MENADŽMENT

DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA
Broj studenata: 18
PEDAGOGIJA – METODIKE RAZREDNE NASTAVE – PSIHOLOGIJA – MATEMATIKA – INFORMATIKA – KINEZIOLOGIJA – EDUKACIJSKI MENADŽMENT

Broj stranih studenata: 90

Kontakt informacije: studentska služba 030/540-876, fax: 030/540-876, šef studentske službe 061/475-922, adresa: Aleja konzula br.5, Travnik; e-mail: info@eft.ba.

Upis je moguć online putem web platforme:www.upis.eft.ba a sve informacije o online upisu na www.eft.ba

PDF file konkursa

Konkurs-EFT-23-24-1