Obavještavamo studente da Edukacijski fakultet neće raditi u periodu od 29.04. do 02.05.2023. godine zbog prvomajskih praznika.
Redovne radne aktivnosti Fakulteta nastavljaju se u srijedu, 03.05.2023. godine