Prijava ispita za zimski semestar akademske 2022/2023. godine je od 06.01. do 27.01.2023. godine.
U navedenom periodu studenti su obavezni popuniti i predati prijave u Studentsku službu.

Također, studenti koji polažu RAZLIKU PREDMETA, obavezni su popuniti prijave!

Studenti koji ne prijave ispite u navedenom roku i ne izmire finansijske obaveze prema otplatnom planu, neće moći pristupiti ispitnim rokovima.

Ukoliko neko od studenata nije u mogućnosti u navedenom periodu ispite prijaviti lično u Studentskoj službi obavezni su o tome informisati Studentsku službu.
Više informacija mogu dobiti kontaktom na broj telefona 030 540 876 ili na e-mail studentskasluzba.eft@eftfts.edu.ba

Termini završnih i popravnih ispita se nalaze u rubrici RASPORED na web stranici fakulteta.
Molimo studente da redovno prate rubriku RASPORED!