Pozivamo sve članove Kluba matematičara EFT i FTS na sastanak 04.05.2022.godine u 14:30 sati na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku.