Matematika kao naučna discipina nalazi se na vrhu piramide znanja. Bez matematike skoro da i nije moguće zamisliti ni jednu ozbiljnu naučnu disciplinu.

Primjenu matematike nalazimo svuda u životu. Njeni zakoni otkriveni su još u drevnim.vremenima, a njihovu primjenu nalazimo i u današnjem svijetu. Sa druge strane informatika je savremena nauka koja je istovremeno posljedica i uzrok naučno-tehnološkog progresa.

Edukacijski fakultet smjerom Matematika i Informatika spojio je temeljnu nauku i nauku budućnosti. Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja matematike i informatike studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno provođenje složenih programa u radu sa učenicima svih uzrasta osnovne i srednje škole.

O tome kakav je posao nastavnika matematike i informatike govorili su nam:

Profesorica Aida Perenda Mahalbašić ⬇️
bit.ly/3rgSqEK

Profesor Tarik Baždalić ⬇️
bit.ly/379OdM3

Profesorica Mirsada Hakanović ⬇️
bit.ly/3608HGB