Obavještavamo diplomante i magistrante da uslijed nepovoljne epidemiološke situacije neće biti organizairana svečana promocija diploma.

Diplmannti i magistranti će, uz poštivanje svih epidemioloških mjera, svoje diplome moći preuzeti u Studentskoj službi od 20.12.2021. godine. svakim danom osim nedjelje u periodu od 08:30 do 16:00 sati.

Uplatu za izradu diplome u iznosu od 150 KM studenti su obavezni izvršiti do 10.12.2021. godine na žiro računa Fakulteta.

SberBank: 1406 0511 2001 0378

Prilikom preuzimanja diplome studenti su obavezni predočiti dokaz o uplati.

Edukacijski fakultet