Obavještavamo kandidate zainteresirane za upis na Pedagošku grupu predmeta da su u toku prijave za grupu decembar 2021.

Kandidati prijavu mogu izvršiti tako što će popunjen prijavni obrazac koji se nalazi na linku:

https://bit.ly/31yAqZT

dostaviti na e-mail: pedagoska.eft@gmail.com

Nakon primitka prijave svi kandidati će biti kontaktirani i dobiti upute vezane za upisnu proceduru.

Početak nastave planiran je 12.12.2021. godine, a upis traje do 10.12.2021.

Iznos za uplatu: 1.000,00 KM

Svrha uplate: polaganje Pedagoške grupe predmeta

Primalac: Edukacijskij fakultet

Broj računa: Sberbank – 1406 0511 2001 0378

Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti na gore navedenu e-mail adresu ili

na telefon broj +38730 540 875 i

mobitel broj +38761 748 680.