Danas je potpisan Sporazum o saradnji između Taekwondo saveza BiH i Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku.

Ovim sporazumom Edukacijski fakultet omogućio je benefite tokom studija na smjeru Sportski trener svim članovima Saveza što je još je jedna u nizu aktivnosti koje Edukacijski fakultet kontinuirano, od trenutka osnivanja, realizira sa ciljem pružanja podrške sportistima i razvoju bh. sporta!

Potpisivanju Sporazuma prisustvovao je dekan Fakulteta prof. dr. Hazim Selimović, dok su u ime Taekwondo saveza BiH bili prisutni predstavnici Izvršnog odbora za WT Taekwondo saveza BiH Samir Šarić, Igor Đukanović i Vedran Ćubela.

Nakon potpisivanja Sporazuma, prisutnima se obratio mr.sci.dr. Nihad Selimović, osnivač Edukacijskog fakulteta i uputio česitke Savezu na odluci da sistemski pomaže školovanje sportskih kadrova. Selimović je izrazio zadovoljstvo i zbog činjenice da je Edukacijski fakultet kroz ugovor sa Savezom i dogovorene benefite za članove dao svoj doprinos akademskom obrazovanju sportskih trenera te je ukazao na značaj obrazovanja svih trenera, a posebno onih koji rade sa najmlađim kategorijama.

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija na smjeru Sportski trener student stječe zvanje bachelor / bakalaureat sportskog treninga – 180 ECTS.