Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, dana 19.06.2021. godine, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu:

 

„Izazovi 21. vijeka u nastavi matematike sa težištem na bolje shvatanje ekstrema funkcija učenika četvrtih razreda gimnazije“

 

doktoranda  Tarika Baždalića.

 

Odbrana će se održati sa početkom u 12:00 sati,  u prostorijama Edukacijskog fakulteta.

 

 

 

 

 

Travnik, 27.05.2021. godine.