Izbor fakulteta jedan je od najvažnijih izbora u životu svakog mladog čovjeka. Prilikom konačne odluke treba analizirati sve mogućnosti koje se nude i uzeti u obzir, kako lične afinitete, tako i mogućnost zaposlenja u struci po završetku studija.

Kako bi predstavio smjer i približio mogućnosti koje nudi smjer Specijalne namjene, svim budućim studentima kroz video poruku se obratio prof. dr. Faik Špago.

U svom obraćanju, profesor je iznio brojne korisne savjete kako odlučiti o profesiji koja će obilježiti ostatak života. Istaknuo je i važnost kvalitetnog obrazovanja sa kojim se jedino može odgovoriti aktuelnim potrebama institucija kao što su vojska i policija. Zašto upisati Specijalne namjene na Edukacijskom fakultetu poslušajte u video poruci na linku u prilogu.

https://www.facebook.com/watch/?v=1023000298234283