Kao što je najavljeno 12.01.2021. održan je sastanak Vijeća studenata Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije na kojem su bili predstavnici smjerova po godinama studija I i II ciklusa. Prisutni predstavnici su se upoznali sa ulogom i značajem Vijeća studenata, ciljevima i zadacima koji su prvenstveno usmjereni na studente, njihova prava i obaveze kao i na kvalitet studiranja i unapređenja studentskog standarda. 

Za predsjednicu Vijeća izabrana je Amina Perenda, studentica II ciklusa na Edukacijskom fakultetu, a zamjenice su Ajla Efendić, studentica II ciklusa Fakulteta za tehničke studije i Erika Hadžimahmutović, studentica IV godine sa Edukacijskog fakulteta. Sekretar Vijeća je Harisa Đelilbašić. 

Predložen je Program rada Vijeća studenata koji će u narednom periodu biti usvojen. 

Izabranom rukovodstvu i predstavnicima želimo mnogo uspjeha u predstojećim aktivnostima sa nadom da će formirano tijelo Vijeća studenata biti aktivni sudionik u nastavnim i vannastavnim procesima na našim fakultetima  i svojim radom doprinjeti unapređenju studentskog standarda i kvaliteta studiranja.