Obavještavamo studente da Edukacijski fakultet neće raditi u periodu 25.12. 2020. do 27.12.2020. godine.

Ponedjeljak, 28.12. 2020. je redovan radni dan.