U proteklom peridou održani su online sastanci studenata svih godina na I i II ciklusu studija.

Na dnevnom redu bila je problematika online nastavnog procesa, realizacija rasporeda nastave i  parcijalnih ispita i uključenost studenata u vannastavne aktivnosti.
Jedan od zaključaka sastanaka je zadatak studenata da izaberu predstavnike svih godina studija na I i II ciklusu koji će formirati Vijeće studenata fakulteta. Podsjećamo studente da je rok za prijavu predstavanika do 30.12.2020. godine.  Prijave treba poslati na: eftfts.timzavak@gmail.com
TIM ZA VAN NASTAVNE AKTIVNOSTI