Udruženje Grafx organizuje program „GraDemy – Akademiju za osnaživanje studenata“ za sve studente Univerziteta u Travniku, kojim će kroz interaktivne module nastojati umrežiti studente, ponuditi im nova (sa)znanja i vještine, te potaći na aktivno djelovanje.

GraDemy je podijeljena u dvije faze:

  1. GROW – tokom koje će biti organizovane interaktivne radionice na teme: Timski rad, Aktivizam i volonterizam, Projektni menadžment i Vještine javnog nastupa i društvene mreže

Svaki od modula će trajati dva radna dana, u trajanju od 1,5 sat po danu. 

  1. (RE)ACT – u izvršnoj fazi akademije studenti će imati priliku praktično primijeniti stečeno znanje. 

Zbog epidemiološke situacije, radionice i druge aktivnosti će se održavati online, putem Zoom aplikacije.

Naš prvi susret planiran je u srijedu, 09.12.2020 u 18h.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće možete se prijaviti do srijede, putem kratkog Google obrasca 

Više informacija o programu dostupno je na web stranici Grafx-a