Kreativni ste i maštoviti? Želite biti kreatori karaktera budućih „velikih“ ljudi? Volite rad sa djecom?

  • Ako su odgovori na prethodna pitanja da, onda bi studijski smjer predškolski odgoj trebao biti vaš izbor!

Odgajatelj je poziv koji zahtijeva svestranu osobu bogatu mnogim kvalitetima. To su osobe koje u sebi sadrže osobne, profesionalne i stručne kompetencije, sposobnosti i motiviranost za rad. Svojom pojavom u očima djece oni su autoritet kojem se bezuslovno vjeruje. Zato je važno da odgajatelj voli svoj poziv i predstavlja pozitivan model identifikacije, uzor ponašanja i djelovanja. U vremenskom periodu u kojem djeca idu u vrtić odgajatelj je među najbitnijim osobama u njihovim životima. Studenti ovog smjera na Edukacijskom fakultetu stječu kompetencije odgajatelja za 21. vijek. Uz teorijska znanja koja prenose profesori, vrhunski stručnjaci u svojim oblastima, praktična nastava se realizuje u prestižnim predškolskim institucijama sa kojima Fakultet ima potpisane ugovore.

  • U nastavku možete pročitati izjave naših studenata u kojima govore o motivima radi kojih su izabrali baš ovaj smjer

„Djeca su temelj budućnosti. Oduvijek sam voljela provoditi vrijeme sa djecom, diveći se količini ljubavi i iskrenosti koju nesebično pružaju. Kako bih bila dio dječijeg odrastanja odlučila sam upisati Predškolski odgoj na Edukacijskom fakultetu.“

(Aiša Šehić, II godina)

„Moja jedina dilema pri odabiru poziva je bila da li biti učiteljica ili odgajateljica. Odgajateljica sam jer je odgajatelj prva osoba koja se susreće sa djetetom nakon uže porodice. Put razvoja djeteta trebamo ispuniti kvalitetnim odgojem i obrazovanjem i ja svojim profesionalnim opredjeljenjem želim da budem dio tog razvojnog puta u kojem ću poticati i usmjeravati njihove prirodne znatiželje, učiti ih kroz šarenilo i igru, a pritome ih poticati da uče i sami.“

(Džana Spahija, III godina)

“Rad sa djecom nas nadahnjuje, ispunjava i oplemenjuje. Njihova toplina, privrženost, odanost čine nas boljim osobama i oni bude ono iskonsko u nama. Upravo iz tih razloga i iznimne ljubavi prema djeci upisala sam Predškolski odgoj na Edukacijskom fakultetu u Travniku.“

(Ana Grlić, III godina)