Danas je u prostorijama Univerziteta, uz poštivanje svih epidemioloških mjera, održan sastanak Odbora za kvalitet Univerziteta u Travniku. Sastanku su prisustvovali dekani i predstavnici svih postojećih službi na nivou Univerziteta i fakulteta kao i predstavnici studenata. Sastanak je vodila menadžerica za osiguranje kvaliteta doc.dr. Amra Tuzović. U svom obraćanju je još jednom istakla kako je osiguranje kvaliteta na Univerzitetu temeljni preduslov za unapređenje visokog obrazovanja i stjecanje povjerenja u jednu visokoškolksu instituciju kao i stvaranje njene prepoznatljivosti u okruženju. U skladu s tim je izrazila zadovoljstvo načinom na koji funkcioniše Odbor za kvalitet UNT, te ukazala na značaj timskog rada kao i pojedinačne ogovornosti svih članova u realizaciji  zadaka vezanih za djelokrug poslova Odbora.

Timovi Edukacijskog fakulteta, Fakulteta za tehničke studije, Farmaceutsko-zdrvastvenog fakulteta, Pravnog fakulteta i Fakulteta za menadžment i poslovnu ekonomiju na sastanku su prezentirali do sada završene aktivnosti po svim kriterijima iz Samoevaluacijskog izvještaja kao i planirano za naredni period.

Na sastanku je zaključeno da su svi timovi uspješno realizirali predviđeno te da će aktivnosti biti nastavljene planiranom dinamikom.