Posljednji dan InWeek-a Edukacijskog fakulteta obilježen je u duhu matematike. Panel diskusiju pod nazivom „Online učenje u nastavi matematike“  je moderirao mr. Ahmed Palić, viši asistent na Edukacijskom fakultetu u Travniku. Njegovi gosti su bili prof. dr. Sead Rešić, univerzitetski profesor metodike nastave matematike na Edukacijskom fakultetu UNT i Sabiha Salčin, direktorica Osnovne škole „Mirsad Prnjavorac“ Vogošća i predsjednica skupštine Udruženja direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo.

Predavači, eksperti na području matematike govorili su o situaciji u kojoj se nalazimo i poteškoće sa kojima se susrela organizacija online nastave. Današnje panel druženje je iznjedrilo nekoliko zaključaka. Živu riječ, kako su istakli, ništa ne može zamijeniti. Panelisti su se usaglasili da online nastava itekako ima budućnost te da je samo treba prilagoditi današnjem vremenu i potrebama učenika.