Tema webinara realizovanog šestog dana online sedmice otvorenih vrata na Edukacijskom fakultetu, tretira sigrnosna pitanja današnjice, a predavač je bio prof. dr. Faik Špago, profesor na Edukacijskom fakultetu.

Uvaženi profesor Špago upoznao je pratioce sa aktuelnim sigurnosnim izazovima i rizicima koji graniče između humanosti i represije. U svom izlaganju govorio je i o savremenom društvu i  potrebama čovjeka za sigurnošću, aktuelnom stanju sigurnosti, pravnoj (ne)sigurnosti u vrijeme krize, te složenosti postupanja policije i vojske u kriznim situacijama. Istakao je i važnost kritičkog odnosa, prepoznavanja sigurnosnih indikatora i sticanja određenih intelektualnih vještina koji će nam pomoći u razumijevanju savremenog svijeta sa aspekta sigurnosti. Naposljetku, profesor Špago dao je i teorijski osvrt kroz prizmu aktuelnih sigurnosnih događaja.

Ukoliko ste propustili webinar, isti možete pogledati na linku: https://www.facebook.com/eft.unt.ba/videos/272941893754644/?epa=SEARCH_BOX