Na Online forumu sportista u organizaciji Olimpijskog komiteta BiH učestvovalo je preko 40 bh. sportista među kojima su i studenti Edukacijskog fakulteta. Naši vrhunski sportisti su pružili podršku Olimpijskom komitetu BiH koji je uputio pismo nadležnim vlastima sa inicijativom za pokretanjem hitnih mjera za spas sporta u BiH.
Sportisti su naglasili da je sada više nego ikad važno investirati u sport i tjelesne aktivnosti koje pridonose zdravlju i jačanju imuniteta. Smatraju kako je bavljenje sportom i sportskim aktivnostima pitanje od presudne važnosti za sve nivoe vlasti politike u zemlji.