Obavještavamo studenete da će početak ljetnog semestra biti prolongiran u skladu sa odlukom Federalnog ministarstva obrazovanja o preventivnim mjerama zbog koronavirusa. Informacije o početku semestra bit će objavljene na web stranici fakulteta, a u skladu sa odlukom nadležnih vlasti.