Edukacijski fakultet danas su, u pratnji profesora, posjetili učenici MSEUŠ Travnik.
Riječi dobrodošlice uputio je dekan Edukacijskog fakulteta prof.dr. Hazim Selimović. Prezentirajući fakultet dekan je upoznao prisutne sa načinom rada fakulteta. U toku obraćanja, dekan je poseban akcenat stavio na stečene kompetencije i mogućnosti zaposlenja po završetku studija. O smjerovima, načinu studiranja, te ostalim specifikama studija na našem fakultetu govorili su naši profesori i asistenti. Ovim putem se zahvaljujemo menadžmentu škole i profesorima koji su nam omogućili da pred velikim brojem učenika njihove škole prezentiramo fakultet.
Uspješan odabir studija želimo!