U organizaciji Odsjeka za matematiku i informatiku Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku i Kluba matematičara održana je pripremna nastava povodom održavanja Druge Matematičke Olimpijade.

Mr. Ahmed Palić, viši asistent na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku učesnicima je zaželio dobrodošlicu i upoznao ih sa protokolom i pravilima pripremne nastave. Nakon uvodnog dijela, učenici su pristupili izradi zadataka.

Matematička olimpijada Srednje/Središnje Bosne je aktivnost Odsjeka za matematiku i informatiku Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku i Kluba matematičara EFT i FTS i ima za cilj okupiti mlade matematičare, učenike III i IV razreda srednjih škola. Realizacija Druge matematičke olimpijade planirana je za 7.3.2020. godine.