Sve pripreme za održavanje „Druge matematičke olimpijade“ Srednje/Središnje Bosne privode se kraju. Već u subotu, 22.02.2020. će biti održana pripremna nastava za koju su prijavljeni učenici sa područja SBK, ali i cijele BiH.

Matematička olimpijada je događaj koji okuplja mlade matematičare, učenike III i IV razreda srednjih škola Srednje/Središnje Bosne, ali i svih dijelova Bosne i Hercegovine. U razgovoru sa učesnicima Prve matematičke olimpijade saznali smo da ovu aktivnost procijenjuju kao izvrsnu priliku, kako za takmičenje i testiranje znanja iz matematike, tako i za sticanje novih poznanstava te razmjenu iskustava kroz druženje sa vršnjacima.

Olimpijada će biti održana 07.03. 2020. godine. Prijave za učešće svakodnevno pristižu, te se u skladu s tim formiraju grupe kako bi i pripremna nastava ispunila svoj cilj.

Uskoro više informacija o tačnom rasporedu i satnicama održavanja pripremne nastave te pojedinostima vezanim za održavanje Druge matematičke olimpijade.