Prijava ispita za zimski semestar akd. 2019/2020. godine je od 07.01. do 19.01.2020. godine. Studenti su obavezni u navedenom periodu popuniti i predati prijave u Studentsku službu. Studenti koji ne prijave ispite u navedenom roku i ne izmire finansijske obaveze prema otplatnom planu, neće moći pristupiti ispitnim rokovima. Studenti koji nisu u mogućnosti da u navedenom periodu ispite prijave lično u Studentskoj službi obavezni su o tome informisati Studentsku službu. Više informacija studenti mogu dobiti kontaktom na broj telefona 030 540 876 ili na e-mail studentska.sluzba@eft.ba.

Molimo studente da redovno prate rubriku „raspored“ kao i obavijesti na stranici.