Obavještavamo sve zainteresirane kandidate da upis na instruktivnu nastavu iz Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta mogu izvršiti od 26.12. 2019. do 11.01.2020. godine. Prvo predavanje planirano je za 12.01.2020. godine u 10:00 sati.

Prilikom upisa je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Rodni list
  • Ovjerenu kopiju diplome
  • Dvije fotografije formata 4×6 cm

 

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 030/540-875, 030/540-876 ili putem e-maila: eminas79@gmail.com