Danas je u amfiteatru Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije održan prvi radni sastanak Kluba matematičara EFT i FTS u ovoj akademskoj godini.

Nakon usvajanja dnevnog reda i uvodnog obraćanja voditelja Kluba, članovi su pristupili radnim materijalima sastanka, te u skladu sa dnevnim rednom jednoglasno usvojili predviđenu dokumentaciju. Bitno je istaći da navedena dokumentacija jasno propisuje i određuje smjernice djelovanja Kluba matematičara, kroz odluke o statusu, pravilnik o radu i ponašanju članova Kluba.

Na zadovoljstvo svih prisutnih usvojen je i veoma bogat plan aktivnosti Kluba matematičara EFT i FTS za period januar-juli 2020.godine, o čemu će uskoro biti više informacija.

Na samom kraju sastanka članovi su diskutovali i o izletu Kluba matematičara EFT i FTS na neku od lokacija u Bosni i Hercegovini i regiji.