U prostorijama Edukacijskog fakulteta, 30.10.2019. godine održan je sastanak bh kozorcija ERASMUS+ projekta Teacher.
Na sastanku su sudjelovali predstavnici partnera u projektu. Kako je planirano agendom sastanka Monija Malešević sa Sveučilišta u Mostaru prisutne je upoznala sa zaključcima monitoring posjete koja je realizirana u Mostaru, a Zoran Pilić iznio je izvještaj sa Cluster Meeting-a voditelja CBHE projekata – Zapadni Balkan. Selma Šeta, koordinator u ime Univerziteta u Travniku koji je nosilac projekta, predstavila je plan aktivnosti za treću godinu.  
 
Cilj sastanka bio  je analiza dosadašnjih aktivnosti i usvajanje godišnjeg plana realizacije preostalih aktivnosti.