Obavještavamo polaznike Pedagoške grupe predmeta da će predavanje iz Pedagogije, koje je planirano za 05.05.2019., biti održano 12.05.2019. 

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 030/540-876