U sklopu projekta „TEACHER” održan je peti po redu TOT (Training of Trainers) seminar. Ovo je i posljednja aktivnost u okviru radnog paketa 4 kojeg vode eksperti sa Univerziteta Alba Iulia iz Rumunije. Seminar je održan 24. i 25. aprila, a pored predstavnika Univerziteta u Travniku na seminaru su sudjelovali i predstavnici Univerziteta u Bihaću, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Tuzli, Nezavisnog Univerziteta u Banja Luci i predstavnici Sveučilišta Hercegovina.