Predstavnici Univerziteta u Travniku mr. Maja Đurić, koordinatorica Inclusion projekta za UNT i Nedžla Kadić, studentica Edukacijskog fakulteta, Univerziteta u Travniku, zajedno sa ostalim članovima BH konzorcija borave u Grazu na sastanku koordinatora projekta Inclusion. Prvi radni dan 5 zemalja bio je fokusiran na finalizaciju radnih paketa dva i tri, te ulazak u radni paket četiri koji se fokusira na set alata koji će pomoći za trening nastavnika srednjih škola.
Da podsjetimo progres ERASMUS+ projekta „Inclusion“ ušao je u treću, završnu godinu i do sada je pripremljena serija dokumenata, treninga i edukacija sa ciljem razvijanja svijesti o važnosti inkluzije u visokom obrazovanju, uzimajući primjere dobre praske iz EU.
Naš tim nastavlja da radi na smjernicama inkluzivnog obrazovanja za FBiH.