Praktična nastava uspješno završena. Svi studenti su uspješno savladali sve aktivnosti praktične nastave iz predmeta Skijanje koje je predviđeno planom i programom.