Aktivnosti drugog dana TOT seminara okviru projekta TEACHER podrazumijevale su kreativne sesije koje su se odnosile na definisanje i značaj transverzalnih kompetencija u profesionalnom razvoju odgajatelja. Ovo je četvrti po redu modul TOT (Training of trainers) seminara od ukupno pet, nakon čega će članovi stručnih timova bh. partnera, učesnika u projektu, biti osposobljeni za nezavisne instruktore sposobne da pripreme i održe različite intenzivne kurseve i obuke.