Poziv studentima

Fakulteta za tehničke studije i Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku

da i ove godine uzmu učešće u kreiranju idejnog rješenja promotivnog materijala (plakata i pozivnica) za manifestaciju
Dani općine Travnik 2019

Organizacioni odbor ove manifestacije pozvao je naše studente da ponude idejno rješenje plakata i pozivnica za ovu manifestaciju, nakon čega će odabrati najbolje idejno rješenje. Okupljeni u Dizajn Tim, naši studenti imaju priliku pokazati da imamo stručne i obrazovane mlade ljude.

Pozivaju se studenti da pokažu svoju kreativnu stranu i uključe se u rad Dizajn Tima koji je idealna prilika za mlade, ambiciozne i maštovite studente da iskažu svoje sposobnosti. Svi radovi bit će objavljeni na portalu Grafxa i web stranici fakulteta (rubrika DTim), a najbolji rad bit će izabran kao idejno rješenje.

Nakon usvajanja idejnog rješenja, plakat će biti rađen na većem formatu (B1), a treba sadržavati grb općine Travnik, naslov (Dani općine Travnik 15-30.3.2019.) te predviđen prostor za postavljanje Programa manifestacije kojeg će popunjavati Organizacioni odbor.

Svoja idejna rješenja slati na mail: marija.fts@gmail.com.

Rok za dostavljanje radova: 4. februar 2019. godine

Fakultet za tehničke studije
Dizajn Tim