U okviru projekta “Inclusion”, Inkluzija tim je započeo sa studentskom aktivnošću “Inkluzija web rječnika”, koja ima za cilj da našim studentima približi značenje pojmova koji se tiču same sprovedbe projekta, odnosno korištenje inkluzivne prakse u obrazovanju.