S ponosom objavljujemo da je 23.12.2018. godine kandidatkinja Dodi Malada na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku uspješno odbranila doktorsku disertaciju na temu „Efekti utjecaja estetskog tretmana na motoričke sposobnosti djevojčica“. Odbranom doktorske disertacije kandidatkinja je postala prvi doktor nauka Edukacijskog fakulteta.  Komisiju za odbranu disertacije sačinjavali su uaženi prof.dr. Patrik Drid, koji je ujedno i mentor,  predsjednica komisije doc.dr. Dženana Imamović i doc.dr. Amra Tuzović, član komisije.

„Doktorska disertacija  dr. Dodi Malade, otvorila je i put ka novim razmišljanjima o istraživanjima u oblasti koju je ispitivala“, rečeno je u toku odbrane. Dekan Edukacijskog fakulteta prof.dr. Hazim Selimović u svom obraćanju je rekao da odbrana prve doktorske disertacije  ima povjesni značaj za Edukacijski fakultet, te istaknuo  kako je ovo još jedna potvrda uspješnog dugogodišnjeg rada u realizaciji nastavnog procesa na sva tri ciklusa studija.

Svi zainteresirani doktorsku disertaciju, koja  je originalan i jedinstven naučni rad sa brojnim prikazima rezultata istraživanja, mogu pročitati u biblioteci Univerziteta u Travniku.

Doktorici Dodi Malada i ovim putem čestitamo, te želimo mnogo uspjeha u njenoj predstojećoj akademskoj karijeri.