Nasilje nad ženama je jedan od najvećih izazova svijeta, ali i bosanskohercegovačkog društva. U sklopu podizanja svijesti o ovom problemu, zajednica Mreže studenata Edukacijskog fakulteta, na čelu sa PR timom, pripremila je prezentaciju u okviru obilježavanja Dana borbe protiv nasilja nad ženama. Kroz edukativni sadržaj spomenute su i bitne stavke poput vrsta nasilja nad ženama, kako prepoznati to nasilje, te kome se obratiti. Osim toga, predstavljeni su i rezultati anketiranja studenata. Anketa je vršena na uzorku od 166 studenata, a rezultati ukazuju na to da više od pola studenata smatra da nasilje obuhvata samo udarce te da ispitanici rijetko reaguju na nasilje.

okviru prezentacije, prikazan je i kratki film „The mirror“, koji prikazuje sami čin vršenja nasilja, a za sve prisutne, članice PR tima su pripremile i bijele vrpce kao simbol borbe protiv nasilja nad ženama.

Glavni cilj koji se želio postići jeste podići stepen znanja i informisanosti o ovom problemu, te pravima žena, mehanizmima zaštite  prava i  ulozi žene u porodici i društvu.