U okviru ERASMUS+ projekta TEACHER profesori i asistenti Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku, koji je nosilac projekta, zajedno sa ostalim partnerima iz Bosne i Hercegovine,  19. i 20. septembra 2018. godine boravit će u Međugorju gdje će se biti realizovan četvrti po redu didaktičko-metodički seminar.

Trenutno se radi na završnoj fazi realizacije radnog paketa 3 (WP3) koji se odnosi na modernizaciju i inovaciju metodike nastave. Aktivnosti planirane u okviru spomenutog paketa podrazumjevaju profesionalni razvoj nastavnog osoblja partnerskih institucija visokog obrazovanja iz BiH u poboljšanju didaktičkih, metodičkih i transverzalnih kompetencija. Seminar vode partneri sa Matej Bel Univerziteta iz Slovačke.