Prijava ispita  za septembarski ispitni rok akademske 2017/2018. godine će biti u periodu od 27.8. do 07.9.2018. godine.

Studenti su obavezni u navedenom terminu popuniti i predati prijave u Studentsku službu. Ispitni rokovi će se organizovati isključivo za predmete za koje studenti popune prijave.
Studenti koji ne prijave ispite u roku i ne izmire finansijske obaveze prema otplatnim planovima neće moći pristupiti ispitnim rokovima.
Studenti koji nisu u mogućnosti da ispite prijave lično u Studentskoj službi obavezni su o tome informisati Studentsku službu.
Više informacija sudenti mogu dobiti kontaktom na broj telefona 030 540 876 ili na e-mail studentska.sluzba@eft.ba.

Ispitni rokovi će biti u periodu od 08.09.2018. do 16.09.2018.godine. Molimo studente da redovno prate obavještenja na stranici.