Predstavnice Univerziteta u Travnika u okviru projekta Erasmus+ INCLUSION Mr. Maja Đurić, Mr. Dijana Rađo i Amna Tuzović borave treći radni dan na treningu u Belgiji koji obuhvata inkluzivno učenje i podučavanje vezano za izgradnju kapaciteta visokog obrazovanja i izgradnje socijalnih dimenzija za inkluzivne grupe studenata.

Pored ideja za praktični trening u sklopu radnog paketa 3 koji se odnosi na razvoj master planova i vodića za inkluzivno učenje i podučavanje, parteri projekta imaju priliku da uče i usavršavaju vještine koje im mogu pooći u digitalizovanju i lakšem pristupu za obuku nastavnog kadra iz ove oblasti. Ideja je da se u danima boravka snime edukativni klipovi prema poglavljima koje su institucije/partneri prethodno pripremili za inkluzivni vodić.

Tehnički i fizički resursi na KULeven uz pomoć partnera Univerziteta UCLL Leuven Belgija su potpuno obezbjeđeni, te su pomogli sa obukom i usavršavanjem na polju pripremanja edukativnih klipova. Inače, digitalizacija nastavnog procesa u zemljama EU postaje sve popularnija, tako da tim Edukacijskog fakulteta, Univerziteta u Travniku u potpunosti uživa u učenju i kreativnom radu koje mogu poboljšati preformanse u budućem napretku inkluzivnog nastavnog procesa.