Studijski program Matematika i informatika na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj predmetnoj nastavi u oblastima matematike u informatike pažljivim izborom predmeta s područja odgojnog i obrazovnog osposobljavanja budućih profesora matematike i informatike.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiran za potrebe znanstvenog osposobljavanja uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti profesora/magistra matematike i informatike.

Studij osim osposobljavanja za rad u osnovnim i srednjim školama, osposobljava studente za samostalan rad u oblasti matematičkih nauka, obradu podataka, izradu različitih algoritama, informatičkih tehnologija, informatičkih sistema i komunikacija, programiranja, računarskih mreža, baza podataka i drugo.