Zašto upisati Novinarstvo?

  • Studijski smjer Novinarstvo namijenjen je onim studentima koji žele raditi dinamičan i zanimljiv posao prepun izazova.
  • Značaj novinara u društvu je od neprocjenjive važnosti. Masovni su mediji zauzeli važno mjesto u našoj svakodnevici. Kroz uloge informiranja, obrazovanja i zabave, u suvremenom društvu posredstvom medija se saznaju novosti, govori se i razgovara, polemizira i problematizira. Misija medija je služiti građanima. Profesionalno novinarstvo neophodno je za očuvanje raznolikosti, pluralizma i uredničke neovisnosti kao temelj demokratičnih medija.
  • Studijski smjer Novinarstvo nudi spoj teorijskih naučnih spoznaja i atraktivnih i svrsishodnih praktičnih znanja. Kako bi ispunili ono što se od njih očekuje po završetku studija novinari trebaju obrazovanje koje im omogućava da shvate širu perspektivu sebe, ali i društva, kako bi mogli postavljati pitanja i dovoditi u pitanje.
  • Novinari školovani na Edukacijskom fakultetu postaju kvalificirani stručnjaci za obavljanje kompleksnog i dinamičnog novinarskog poziva. Za novinarsku profesiju su potrebne vještine, ali i intelektualna sigurnost koja dolazi od znanja. Način na koji su novinari educirani utječe na njihovu samopercepciju, a njihova samopercepcija i uloga u društvu vodi do razlike u novinarskoj praksi
  • Zbog znanstveno i stručno utemeljenog nastavnog plana i programa, studenti novinarstva pored primarnog zaposlenja na televizijskim i radijskim stanicama, printanim medijima, internet portalima, svoje zaposlenje mogu pronaći i u državnim institucijama, institucijama koje regulišu rad medija, u sportskim klubovima i društvima, kao i u drugim firmama i ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti novinarstva.