U okviru svojih aktivnosti, TEACHER Tim je obilježio Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada.obilježava se s ciljem podizanja svijesti i pokretanja akcija u svijetu protiv dječjeg rada i zapošljavanja djece. Međunarodna organizacija rada 2002. godine donijela je odluku da se 12. juna obilježava Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. Uzroci zbog kojih postoji dječji rad leže u siromaštvu i nedostatku pristojnih poslova za odrasle, nedostatku socijalne zaštite i neuspjehu da se svoj djeci osigura pohađanje škole do legalno dopuštene dobi za zapošljavanje.