Danas je u uredu Mreže studenata EFT/FTS održan redovni sastanak, u 11:30 sati. Sastanku su prisustvovali mentorski članovi i tom prilikom su revidirane aktivnosti u maju i predstavljene aktivnosti u junu a šta nas sve očekuje, možete vidjeti na plakatu “Juni na fakultetu”.