Drugi dan TOT (Training of Trainers) seminara kojeg vode stručnjaci sa Alba Iulia Univerziteta iz Rumunije, uspješno je završen kroz sesije koje se odnose na definisanje i značaj interpersonalnih vještina  u profesionalnom razvoju odgajatelja.  Naglasak drugog dana seminara bio je na razvoju komunikacijskih vještina, značaju konstruktivnog rješavanja problema kao i značaju  razvoja empatije kod djece.

Naredni (IV po redu)  TOT seminar za bh.partere u okviru projekta TEACHER, održat će se u junu tekuće godine na Univerzitetu u Travniku.