Danas je održan workshop pod nazivom „Timski rad“, koji je ujedno peta aktivnost ovog tipa realizirana sa ciljem da studentima ponudi dodatna znanja i sudjelovanje u aktivnostima koje razvijaju njihove vještine.

Na održanom workshopu, koji je vodila mr. Mirela Abidović, studenti su se imali priliku upoznati sa vrijednostima i karakteristikama timskog rada i saznati više o tome kako izgraditi tim, kako raditi u efikasnim timovima te kako voditi uspješan tim.  Ove vrijednosti se ogledaju u izvršavanju i rukovođenju zadacima, donošenju odluka, prenosu informacija, rješavanju sukoba i sl. Studenti su također imali priliku čuti o načinima na koje mogu primijeniti praktična rješenja za svladavanje komunikacijskih barijera, razmjenu ideja i usklađivanje različitosti.

Galeriju fotografija sa workshopa pogledajte u rubrici MREŽA.