U okviru ERASMUS+ projekta TEACHER predstavnici Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku – prof. dr. Hazim Selimović,  prof. ddr. Tarik Obralić, doc. dr. Nermin Mulaosmanović i mr. Irmela Mujkić, 08. i 09. maja 2018 godine boravili su na Univerzitetu u Tuzli na didaktičko-metodičkom seminaru. Pored predstavnika Edukacijskog fakulteta seminaru su prisustvovali i ostali predstavnici partnerskih univerziteta iz Bosne i Hercegovine.

Prvi i drugi dan seminara koji su vodili predstavnici Matej Bel Univerziteta iz Slovačke uspješno je realiziran kroz interaktivne radionice koje se odnose na konkretan didaktičko-metodički pristup u radu sa djecom predškolskog uzrasta. Cilj interaktivnih radionica je razvijanje i nadogradnja kompetencija neophodnih za unapređenja rada i pristupa u predškolskom obrazovanju.