Prva škola matematike, čija je realizacija  počela 26.02.2018. godine, danas je uspješno okončana dodjelom nagrada i certifikata učesnicima koji su uspješno savladali predviđeni sadržaj. Naime, danas je u organizaciji Kluba matematičara EFT i FTS upriličena dodjela  nagrada i certifikata polaznicima Prve škole matematike, koji su usvojili planirano  gradivo. U uvodnom dijelu sve učesnike je srdačno pozdravila doc.dr. Amra Tuzović, te im čestitala na postignutim rezultatima i zahvalila na učešću.

Naši asistenti Lejla Skopljak i Ahmed Palić, kao voditelji Kluba, uručili su certifikate, a potom je slijedilo zajedničko fotografisanje.

Ovo je bila prva aktivnost u okviru niza planiranih aktivnosti Kluba matematičara. Uskoro  nas očekuje i Dan matematike na EFT i FTS, sa bogatim sadržajem.