U planu aktivnosti za mjesec maj 26.5.2018. godine planirano je obilježavanje Dana matematike.

U okviru Dana matmatike planirana je realizacija nekoliko aktivnotsti među kojima su Stručni seminar u kojem će učešće uzeti studenti matematike starijih godina studija, okrugli sto na temu: „Budućnost nastavničkog poziva“, kao i suđenje Lobačevskom-tvorcu neeuklidske geometrije.

Uskoro slijedi detaljan program obilježavanja Dana matematike.